Můj styl práce jsem tvořila dvanáct let.

NEZVLÁDÁNÍ, JE FÁZE ZVLÁDÁNÍ.

  • Letitá praxe mi dala do vínku právě systematičnost a schopnost zaměřit se na úkol. Také jsem byla v kontaktu s různými lidmi v různých životních situacích. Ať už to byli lidé bez přístřeší, týrané a zanedbávané děti, lidé s fyzickým postižením, a nebo lidé z Neslyšící komunity. Byla jsem u mnoha životních příběhů, díky kterým jsem měla možnost řešit nespočet různorodých problémů v praxi. Mým pracovním zvykem sociální pracovnice bylo, dostat se co nejrychleji k problému a vyřešit jej. Kvůli požadavku „co nejrychleji“ jsem studovala krizovou intervenci. Nicméně jsem postupem času přišla na to, že je to pro mne příliš rychlý postup, kde člověk nemá pořádně čas zpracovat celý proces. Přešla jsem tedy na vlastní nohy a začala podporovat lidi v jednodušším a pozvolnějším tempu. Vzala jsem si z této pracovní zkušenosti svou schopnost pomoci rozlišit to, co nejvíc hoří a postupně zvládnout i to ostatní. A začala se dovzdělávat v postupnosti vedení klienta.
  • Ze začátku se věnujeme vašemu příběhu, se kterým vstupujete za mnou. Teprve potom můžeme pracovat na konkrétním úkolu/problému, který potřebujete vyřešit. Na to, abyste úkol rozpoznali, potřebujete doprovod, sílu a zažít úlevu, která přichází teprve, když vypustíte a pojmenujete veškeré své obavy, emoce, pocity a vše, co se ve vás děje. A to chce čas. Postupnost. Pěkně krok za krokem se dostat k jádru věci. Rogeriánské vedení umí nabídnout postupnost a laskavost, takový ten hřejivý pocit porozumění, kdy se cítíte přijímáni, i když mluvíte o věcech, za které se třeba stydíte. A nikomu byste je neřekli. Rogeriánské vedení, které jsem se naučila, dává prostor naučit se laskavosti k sobě. Z této laskavosti k sobě vycházejí zdravé hranice, asertivita a sebehodnota. Sebevědomí už je jen třešnička na dortu. Začnete se měnit, okolí s vámi a najednou zjistíte, že ten problém, který byl velký, je mnohem menší, protože vy jste se vyztužili zevnitř a jen tak vás něco nedostane. To vyztužení zevnitř umí právě systemika a empowerment. Nástroje, které se používají třeba v krizové intervenci, mi pomohou najít spolu s vámi, vaše vlastní zvládací strategie. Během terapie si uvědomíte, kdo a co tvoří vaši záchranou síť, která vám pak pomáhá se se situací, či problémem vypořádat. Zvědomí vám vaše silné a slabé stránky a řekne vám, jak je přetvořit. Dává vám zpět vaši sílu a uvěříte, že jste dostatečně kompetentní a zdatní zvládnout to, co před vámi zrovna stojí.