Jak pracuji?

“ Svým dotekem a slovem Vás umím dostat do naprostého uvolnění. Dotýkám se přes oblečení. Tento dotek je léčivý a využívám ho také k diagnostice Vašeho momentálního tělesného stavu. Váš tělesný stav je úzce propojen s vaší myslí a duší.

Proč je důležitý stav uvolnění?

Je to stav přijetí, na který potom navazuje radost. Z těchto pocitů a uvolněného tělesného stavu, je člověk schopen svou situaci, či bolest vnímat z jiného úhlu pohledu. Slova, která používáme k pojmenování často nestačí, proto je velmi účinné, propojit terapii s tělem a jeho procesy.


Když přijdete s konkrétní bolestí, jde často o energii, která zadržuje vzpomínku. V tu chvíli, kdy na dané místo přiložím ruce a mapuji zatuhlé body. Energie se začne rozpouštět a opět proudit. Tento stav s sebou nese pocit naprostého uvolnění. Ale také slova a dané vzpomínky nebo situace, které zapříčinili stagnující energii.

Můj dotek není absolutní a určitě nevyřeší příčinu Vašeho problému. Pokud nejste ochotní otevřít se této příčině. Bolest se Vám bude vracet. Pokud chcete praktikovat toto. Doporučuji spíše vyhledat fyzioterapeuta. Jehož náplň práce není si s vámi povídat a zkusit se podívat na to, proč se Vám bolest děje.

– Z mých zkušeností ale vím, že pokud se pro moji návštěvu rozhodnete. Zažijete můj dotek a pouhou přítomnost přijetí, které nehodnotí a přijímá Vás se všemi Vašimi „podivnostmi“. O kterých máte za to, že jsou podivnosti. Spustí se léčivý proces. Možná máte o terapiích mylné představy. Takové představy ve Vás mohou vytvářet domněnky, že za Vás terapeut všechnu práci odvede, nějakými speciálně naučenými technikami. Není tomu tak. Celá práce začíná tím, že si ke mě najdete důvěru, ozkoušíte, že Vám neublížím, když se mi začnete svěřovat a už vůbec Vás nebudu hodnotit za to, co prožíváte. Možná také máte za to, že dostanete radu, jak co udělat. Nic takového terapeut, průvodce, nedělá. Pouze Vám dává možnosti a náhledy, a tím dává prostor k tomu, abyste vy sám/sama zjistil/a, že celou situaci můžete zvládnout svými nástroji. Zatím tyto nástroje neznáte. O tom celá práce je. Svěřit se, snést ze sebe ten tíživý pocit a objevit své dary, jak situaci zvládnout. –


Proces s dotekem není nutný. Slouží jako kratší cesta mezi vaším podvědomím a vědomím. Stav uvolnění a přijetí umím navodit jen svou pouhou přítomností a slovem.“

Karolina Spurná